Pretty black woman looking desperate after having had an eating binge
648
0

Har du først tatt en´ bit, er det vanskelig å stoppe. Godteskålen står på bordet, og det skal mye viljestyrke til for å unngå å spise. Sukker er avhengighetsskapende. Hvorfor er det slik?

 

Samme effekt som kokain

Undersøkelser utført på rotter og som kan relateres til oss mennesker, viser at sukker kan være like vanedannende som kokain. Symptomene som oppstår når trangen etter sukker melder seg, er i stor grad de samme som for rusmisbrukere som opplever trang etter narkotiske stoffer.

Overspising, abstinenser høyere tolleranseevne, kryss-toleranse, avhengighet og økt behov for kontinuerlig stimuli, er noen av faktorene som dukker opp i begge tilfellene.

 

Store likheter

Noe av det mest skremmende forskerne oppdaget var at rotter som ble avhengig av sukker også ble lettere avhengig av alkohol og kokain (kryss-toleranse). Mye tyder derfor på at personer som er ”avhengig” av sukker, og som har vanskelig for å begrense inntaket av sukker i hverdagen, lettere vil havne i risikogruppen for andre avhengighetslidelser.

 

Sukker har de samme vanedannende likhetstrekkene som kokain.
Sukker har de samme vanedannende likhetstrekkene som kokain.

Likheten mellom rusmidler

Fellesnevneren for alle rusmidler er at de påvirker såkalte motivasjonsbaner i hjernen. Noen av disse banene er livsviktige og fungerer ved at de sikrer at dyr og mennesker foretar handlinger som kjennes belønnende og meningsfylte å utføre. Dette er handlinger som sørger for overlevelse og videre reproduksjon. Spise, drikke, lage barn, verne om familien osv…

Normalt vil kroppen være i balanse og dempe/skru opp stimuliene etter behov. I det rusmidler inntas, vil det oppstå en ubalanse, og kroppen må sette i gang mottiltak for å gjenopprette balansen.

Stimulerende rusmidler demper stimuliene, mens ”dempende rusmidler” skrur de stimulerende mekanismene på. Når rusmiddelet er ute av kroppen, vil motmekanismene fremdeles være på plass, og det er dette som gir abstinenssymptomer som sterk uro, nedstemthet, angst og søvnforstyrrelser. For å dempe plagene vil mange føle trang til å ruse seg igjen. Dersom man klarer å unngå gjentatt rusing, vil kroppen etter noen uker tilpasse seg normal funksjon, og kroppens balanse gjenvinnes.

 

Påvirker oss utelukkende negativt

Inntak av sukker gir effekter som ligner de samme som vi ser hos kokainmisbrukere. Når kroppen har fått litt sukker, vil den ha mer. Sukkeret reagerer når sukkerkornene får kontakt med spesifikke sukkerreseptorer på tungen som igjen sender signaler til belønningssystemet i hjernen. Hvis signalene og stimuliet fra sukkeret uteblir, vil humørendringer og abstinenser oppstå som en konsekvens av avhengigheten.

Søtsuget kan gi ubehagelige abstinenser, men er heldigvis forbigående og ikke farlig.
Søtsuget kan gi ubehagelige abstinenser, men er heldigvis forbigående og ikke farlig.

Likevel håp

For deg som føler deg truffet og som vet at du inntar langt mer sukker enn anbefalt, så er det likevel håp. Til tross for at sukker er avhengighetsdannende, og gir abstinenssymptomer når stimuliet avtar, så gir det ingen alvorlige reaksjoner slik som når man brått avstår fra rusmidler.

Dersom en sterkt avhengig rusmisbruker avstår fra rusmidler uten en kontrollert nedtrapping og oppfølging, kan det framkomme alvorlige situasjoner som en reaksjon fra kroppen på langvarig avhengighet. For en person som er avhengig av sukker, vil ikke dette være tilfelle. Det er ingen fare forbundet med å avstå fra sukker med umiddelbar virkning, og allerede etter en´ ukes tid vil det verste sukkerbehovet avta.

 

Slik demper du det verste søtsuget

Søtsuget melder seg oftest mot slutten av dagen når kroppen er sliten og trøtt. Ved å spise regelmessig gjennom dagen, hver tredje til fjerde time, holdes energinivået oppe og blodsukkeret stabilt. Det gir mindre risiko for at man faller for fristelsen til å hive innpå sjokolade og søtsaker mot slutten av dagen fordi kroppen kjennes tom.

Sammensetningen av næringsstoffer vil også være utslagsgivende. Sørger du for å få i deg varierte måltider med proteiner, grønnsaker, sunt umettet fet og langsomme karbohydrater, vil kroppens næringsbehov være tilstrekkelig dekket og gi mindre søtsug.

 

Kilder
1.Rusavhengighet- kroppslig og psykisk (2008), SinnetsHelse.no
2. Sugar addiction: is it real? A narrative review, British Journal of Sports Medicine

DEL

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer