morgenmenneske
505
0

Er du et typisk A- eller B-menneske? Eller kanskje et sted midt i mellom? Den ene typen har i hvert fall et kjempefordel sammenlignet med den andre.

Om du går tidlig eller seint til sengs, og om du står tidlig eller seint opp- dette er tilsynelatende ubetydelige ting som er med og påvirker helsen din. Flere studier viser at personer som legger seg seint om kvelden og står desto seinere opp om morgenen, har høyere risiko for å dø enn morgenmennesker.

En studie som tok for seg nærmere en halv million mennesker kom frem til at de som kalte seg selv “nattmennesker” hadde 10% større risiko for å dø i løpet av 6,5 år lange studien, enn de som beskrev seg selv som morgenmennesker. Studien så på en bred del av befolkningen som inkluderte 433 000 kvinner og menn i alderen 37 til 73 fra hele Storbrittania. Deltakerne ble bedt om å definere seg selv som “klart morgenmenneske”, “moderat morgenmenneske”, “klart nattmenneske” eller “moderat nattmenneske”. Dødeligheten blant deltakerne ble fulgt opp over 6,5 år.

Forskerne justerte for alle mulige forventede helseproblemer hos nattmenneskene, og fant likevel en 10% økt risiko for død. Studien ble publisert i Chronobiology International.

Nattmennesker har økt risiko for en rekke sykdommer. Der det er praktisk mulig, bør deres biologiske døgnrytme få styre arbeidstiden.

Får støtte av flere studier

Studien bygger bare opp om flere studier som har kommet frem til de samme negative konsekvensene av å være et nattmenneske. Andre studier har funnet ut at nattmennesker har større risiko for å utvikle diabetes, muskeltap, stoffskiftesykdommer, høyt blodtrykk, høyt blodsukker og unormale kolesterolverdier.

En omfattende samlestudie publisert i tidsskriftet Advances in Nutrition, viser at en mulig forklaring på at nattmennesker lider en økt risiko for død, skyldes at de tenderer mot å spise seinere på kvelden, drikke mer alkohol og koffein, innta mer sukker og å spise mindre frukt og grønnsaker. En nylig studie publisert i juni 2019 i tidsskriftet the BMJ, fant tegn på at morgenmennesker har mindre risiko for å få brystkreft.

morgenmenneske
Jobber du seint på kvelden eller tidlig om morgenen? Flere studier tyder på at du har større sannsynlighet for å leve lengre dersom du går tidlig til sengs og står tidlig opp.

Problemer som følge av “hverdagsrutiner”

Forskerne mener at disse helseproblemene kan knyttes opp mot en “mismatch” mellom en persons biologiske klokke/døgnrytme, og den rytmen som blir tvunget på oss gjennom skole, studier og jobb. Det kan skyldes at den biologiske klokken rett og slett ikke matcher det utenforliggende miljøet. Fysisk stress, måltider til feil tidspunkt for kroppen, for lite mosjon, mangel på søvn, og for mye alkohol, kan bidra til å fremme disse helserisikoene.

Forskerne mener at nattmennesker ikke bør tvinges til å tilpasse seg en morgenrytme slik mange arbeidsplasser i dag krever. “Dette er et samfunnsproblem som ikke kan ignoreres”, som en av forskerne uttrykker. Vi bør heller tillatte nattmennesker å starte og slutte seinere på jobb der det er praktisk mulig. De bør ikke tvinges opp til en morgenjobb som starter kl. 08 dersom det ikke er noe stort behov for at jobben gjøres i løpet av morgenen, men heller kan vente til senere på dagen.

Likevel foreslår forskerne at nattmennesker kan gjøre små grep som kan bidra til at det blir lettere for de å komme seg opp om morgenen. Enkelte ting har man ikke kontroll over selv, mens andre ting som påvirker søvnkvaliteten og energinivået, kan man enklere ta grep om selv. Ved å endre på disse rutinene kan det være lettere å innarbeide mer normale søvnrutiner.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

Kilde
Mnn.com

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer