optimist fordeler
171
0

Er du en person som tenker positivt? I så fall har du større sannsynlighet for å leve lengre! Smil og vær glad, så legger du grunnlaget for et lengre liv.

Tenker du på glasset som “halv-fullt” eller “halv-tomt”? Forhåpentligvis tilhører du den første gruppen. Nylig ble resultatene fra en langtids studie som startet tilbake i 1976 der over 70 000 kvinner svarte på spørsmål om hvor optimistiske de var, publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology. På tidspunktet der forskerne måkte dødeligheten blant deltakerne, var snittalderen til kvinnene 70 år. Resultatene viste at kvinnene som rapporterte høyest nivå av optimisme hadde 29% lavere risiko for å dø enn de som var mindre optimistisk. Den reduserte risikoen innebar lavere risiko for å dø som følge av kreft, hjertesykdom, slag, lungesykdommer og infeksjoner.

Optimisme ble koblet til bedre helse og lavere dødelighet av flere årsaker. Personer som tenker positivt, har også en større tendens til å spise sunnere, trene og ikke røyke. Optimisme kan også ha en påvirkning på det biologiske plan, sannsynligvis gjennom lavere nivåer av inflammasjoner og et bedre immunforsvar. Optimister ser også ut til å være bedre til å ta beslutninger.

optimist fordeler
Forskning viser at optimister har større sannsynlighet for å leve lengre enn pessimister.

Optimisme og hjertehelse

Det er også gjennomført andre undersøkelser på optimisme. En metastudie publisert i JAMA Network Open, så på 15 studier som målte optimisme og pessimisme. Ti av studiene, som inkluderte data på mer enn 209 000 personer, handlet om hjertesykdommer. Forskerne fant at “sammenlignet med pessimister, hadde optimister 35% lavere risiko for hjerte-relaterte problemer”.

Det er det samme som forskerne med University og Illinois fant: “Personer som var mer optimistisk, hadde også større sannsynlighet for å ha god hjertehelse”. I studien evaluerte forskerne hjertehelse, mental helse og nivået av optimisme hos 5100 voksne i alderen 45 til 84 år. De sporet hver deltaker i en 11-års periode og fant at hjertehelsen (ble primært evaluert ut fra BMI og blodtrykk, ble forbedret i sammenheng med økende nivå av optimisme.

“Personene med det høyeste nivået av optimisme, hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å ha “optimal” helse, enn deltakerne som var pessimister”.

 

Tenk positivt

Hjertesykdommer alene er ansvarlig for mer enn 610 000 dødsfall årlig bare i USA. Når så små og enkle grep som å tenke positivt kan føre til en betydelig reduksjon i risikoen for tidlig død, så er det noe du kanskje bør vurdere dersom du ikke allerede kan omtale deg som en optimist.

Konklusjonen er som følger: Smil, tenk positivt!

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

Kilde
Mnn.com

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer