Close-up of black fitness tracker showing heart rate of young athlete in blue T-shirt
357
0

Dagens teknologi gjør det mulig å måle det meste, og nå har forskere ved hjelp av aktivitetsmålere avslørt hvor mye, eller lite, vi faktisk beveger oss.

Du har sikkert hørt fortellingen om nordmannen, svensken og dansken osv… Dette kan høres ut som starten på en vits, men i en virkelig studie gjennomført ved senteret for Economic and Social Research, University of Southern California, har en gruppe forskere sett på hvordan en brite, nederlender og en amerikaner ser på seg selv som aktive.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

Studien

I studien deltok både menn og kvinner i alderen 18 år og oppover fordelt på 540 deltakere fra USA, 748 fra Nederland og 254 fra England. Deltakerne ble bedt om å vurdere sitt fysiske aktivitetsnivå på en skala fra 1-5, rangert fra inaktiv til veldig aktiv. I tillegg ble aktiviteten deres målt ved hjelp av aktivitetsmålere på armen slik at forskerne kunne se deres virkelige aktivitetsnivå over en syvdagers periode. Resultatene viste av nederlenderne og britene var mer tilbøyelig til å vurdere seg som “moderat” aktiv, mens amerikanerne tenderte mot å vurdere seg selv som “veldig aktiv” eller “inaktiv”. Men jevnt over var det liten forskjell i hvordan deltakerne fra de ulike landene vurderte sin egen fysiske aktivitet.

Virkeligheten avslørte noe annet. Bruken av aktivitetsmålere gjorde det mulig å se hvor aktiv deltakerne hadde vært i løpet av uken, og amerikanerne var mye mindre aktiv enn både nederlenderne og britene. Faktisk var andelen amerikanere som var inaktive nesten dobbelt så høy som for nederlendere.

Les også: Best i test pulsklokkerbest i test pulsklokke

Store forskjeller mellom nasjoner og aldersgrupper

En sammenligning av informasjonen fra aktvvitetsmålerne avslører at aktivitetsnivået for alle tre nasjonaliteter synker med alderen. Inaktivitet var betydelig høyere hos amerikanere enn for de andre nasjonalitetene. Hele 60% av amerikanerne var inaktive, mot 42% prosent av nederlenderne og 32% av britene. I alle tre landene, var forskjellen mellom opplevd aktivitet og faktisk aktivitet, størst blant deltakerne som vurderte seg selv som enten “veldig aktiv” eller “veldig inaktiv”. Forskerne forklarer at “Individer i ulike aldersgrupper har ulikt syn på hva som regnes som fysisk aktivt, og de baserer sine standarder etter omgivelsene”.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

Omgivelsene er avgjørende

Betyr resultatene at amerikanere lyver om aktivitetsnivået sitt, eller at nederlenderne og britene undervurderer sitt eget? Neppe. Resultatene viser at mennesker i ulike land og ulike aldersgrupper kan ha helt ulik oppfatning av de samme spørsmålene. Forskjellene i oppfatningen av aktivitetsnivå skyldes trolig kulturelle og miljømessige forskjeller. For eksempel er det mye vanligere å bruke bil som transportmiddel i USA enn det er for nederlendere som i hovedsak benytter sykkel eller beina.

Videre vil forskerne se på hvordan andre nasjonaliteter vurderer sine aktivtetsnivåer ved å bruke aktivitetsmålere og spørreskjema slik som i denne undersøkelsen.

 

Kilde
When it comes to measuring fitness, no one gets it right. Sciencedaily.com

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer