3700
0

Som første studie i ett nytt tverrfaglig internasjonalt samarbeidsprosjekt, har forskere fra Australia og England undersøkt sammenhengen mellom aerob trening og hjernestørrelse. Funnene var svært positive.

Samme hvor sunt du lever eller hvor mye du trener- kroppens naturlige forfall er umulig å unngå. Du kan løpe så langt og fort du bare kan, men alderdommen vil uansett hente deg inn igjen før eller siden. Det er ikke bare kroppen som forfaller, men også hjernen og hjernehelsen, reduseres med om lag 5 % per tiår etter fylte 40 år. Det positive er at trening kan hjelpe deg å utsette alderdommen.

Det har tidligere blitt gjennomført studier på mus som har vist at trening kan øke størrelsen på hippocampus, et område i hjernen som er ansvarlig for hukommelse og andre vitale hjernefunksjoner. Denne undersøkelsen er likevel den første som tar for seg effekten av aerob trening på menneskehjernen.

 

Studien

Forskerne bak studien gikk gjennom 14 ulike scenarioer hvor de vurderte hjerneskanningen utført på 737 testpersoner før og etter kondisjonstrening i kontrollerte omgivelser. Deltakerne bestod av en varierende gruppe deltakere, fra sunne og friske voksne, personer med mild Alzheimers-syndrom og personer med mentale sykdommer som depresjon og schizophrenia. Aldersspennet strakk seg fra 24 til 76 år, hvor gjennomsnittet lå på 66 år.

I undersøkelsen vurderte forskerne hvilken betydning kondisjonstrening som sykling på spinning-/ergometersykkel, gåturer og løping på tredemølle, hadde å si for hjernen. Lengden på undersøkelsen var ulik for deltakerne og strakk seg fra tre til 24 måneder, med 2-5 treningsøkter per uke.

Aerob trening/kondisjonstrening motvirker at hjernen krymper etterhvert som man blir eldre.

Resultatene

Resultatene fra undersøkelsen er gledelige og stemmer godt med det forskerne fant i studien på mus. Aerob trening har ingen effekt på det totale volumet til hippocampus, men det har en betydelig effekt på størrelsen til hippocampus sin venstre side. Studien er dermed det første beviset på at trening er sunt for menneskehjernen.

En av forskerne bak undersøkelsen, Joseph Firth, forteller at når vi trener produserer vi et kjemisk stoff som kalles BDNF (brain derived neurotrophic factor) . Dette stoffet bidrar til å motvirke aldersrelatert forfall ved å redusere degraderingen av hjernen. Studien viser at istedenfor å øke størrelsen på hippocampus, vil gevinsten ved trening være at nedbrytningen av hjernen reduseres slik at hjernestørrelsen opprettholdes. Et treningsprogram for kroppen er med andre ord et vedlikeholdsprogram for hjernen.

I tillegg til å motvirke degradering av hjernen, vil trening etter all sannsynlighet bidra til å redusere risikoen for aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers og demens. Det interessante med studien, er at fysisk aktivitet er et av veldig få sikre metodene for å opprettholde hjernefunksjon og størrelse når man eldes.

 

Nysgjerrig på hvilke treningsformer som kan gjøre at du lever lengre? Les mer i artikkel under:

Disse treningsformene forlenger livet

 

Kidler

ScienceDaily, (2017). Exercise increases brain size, new research finds.ScienceDaily

DEL

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer