1001309
256
0

Om du noen gang har forsøkt å holde følge med et aktivt barn som løper fra den ene aktiviteten til den andre, da har du kanskje lurt på hvor de henter energien fra. Ny forskning avslører spennende detaljer rundt likheten mellom utholdenhetsutøvere og barn.

“Det kreves 10 000 treningstimer før du blir skikkelig god i en idrett!, heter det. Normalt kan voksne holde et høyere aktivitetsnivå lengre enn det et barn klarer på grunn av et bedre utviklet hjerte- og karsystem og bedre teknikk som gjør at de bruker mindre energi. Sammenligner vi fysiske parametre som beinlengde, vil et barn måtte ta veldig mange flere skritt for å tilbakelegge samme distanse som en voksen, og dermed bruke mer energi. Nå viser nyere forskning at barn ser ut til å minimere disse ulikhetene ved å utvikle muskler som er mer motstandsdyktige mot utmattelse, og som restituerer seg raskere etter høyintensive aktiviteter.

 

Studien

Tidligere forskning har vist at barn ikke utmattes like rask som utrente vokse ved fysisk krevende oppgaver. Sébastien Ratel og Anthony Blazevich, to av mennene bak undersøkelsen, har tidligere foreslått at barns energiprofil kan sammenlignes med utholdenhetsutøveres, men de har aldri hatt klare bevis for påstanden.

I den siste studien ble tre ulike grupper med gutter i alderen 8-12 år og voksne med to ulike fitness-nivåer, bedt om å utføre en aktivitet med sykling. Guttene og de utrente voksne var ikke regelmessig delaktig i noen form for fysisk aktivitet. I kontrast til dette, besto den siste gruppen av aktive utholdenhetsutøvere på høyt nasjonalt nivå innen triatlon, langdistanse løping eller sykling.

Hver gruppe ble vurdert ut i fra kroppens to ulike metoder for å produsere energi. Først aerobisk, med oksygen fra blodet. Deretter anaerobt, uten tilstrekkelig med oksygen og dermed produksjon av laktat, som igjen fører til muskulær utmattelse. Umiddelbart etter aktiviteten ble deltakerne undersøkt for hjertefrekvens, oksygennivå og laktatnivå for å se hvor raskt de restituerte.

 

barn som leker og trener

Resultater

Resultatene fra testen viste at barna utkonkurrerte de utrente voksne. Barna brukte mer av den aerobiske kapasiteten og var derfor mindre sliten etter høyintensive fysiske aktiviteter. De restituerte også raskere, til og med raskere enn de trente utholdenhetsutøverne. Årsaken til dette skyldtes barnas evne til til å restituere hjernefunksjon raskt, og evnen til å kvitte seg med laktat fra blodet.

Ratel og Blazevich forklarer de tydelige forskjellene slik:
“Mange barn spør etter den beste metoden for å utvikle barnas potensial. Våre undersøkelser viser at muskulær utholdenhet ofte er svært høy hos barn, så det kan være bedre å fokusere på andre områder enn fitness, slik som teknikk, sprint trening eller muskulær styrke. Dette kan bidra til å optimalisere fysisk trening hos barn, slik at de kan prestere bedre og ha det mer moro med idretten sin.

 

Åpner for nye studier

Forskningen kan også være nyttig for å forstå hvordan risikoen for sykdommer øker med fysisk inaktivitet og de fysiologiske forandringene som skjer når man blir eldre. Funnene fra studien viser at aerobisk kondisjon, i hvert fall på muskulært nivå, reduseres betraktelig i det barn eldes og blir voksne. På samme tid øker faren for sykdommer som diabetes. For framtiden vil det være interessant å se om de muskulære forandringene som er observert, er direkte relatert til økt risiko for sykdom. I det minste kan resultatene virke som motivasjon for å opprettholde muskulær fitness etterhvert som man blir eldre.

Konklusjonen er så enkel som:
“Å være barn, er sunt for oss!”

 

Kilde
ScienceDaily. (2018). Children are as fit as endurance athletes. Sciencedaily.com

928972

 

 

DEL

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer