periodisk faste 18:6 diett
729
0

En ny studie som tar for seg vektnedgang og fasting har kommet fram til at periodisk faste i mønsteret 18:6 er en svært effektiv og virkningsfull metode for vektnedgang.

I følge en forskningsrapport utgitt av University of Illinois at Chicago i journalen Nutrition and Healthy Aging, er daglig faste en effektiv metode for å redusere både vekt og blodtrykk. Studien er den første av sitt slag som ser på tidsbegrenset spisemønster hos overvektige, en form for fasting som begrenser antallet timer man har lov til å innta mat hver dag.

Les også: Fordelene med periodisk faste

 

Studien viser tydelige resultater

For å måle effekten av denne dietten, deltok 23 overvektige med en gjennomsnittsalder på 45 år og med en kroppsmasse (BMI) på 35. Mellom klokken 10 på morgenen og klokken 18 på kvelden kunne deltakerne spise og drikke det de selv ønsket, mens de ble bedt om å faste de resterende åtte timene av døgnet. Vann og kalorifri drikke var tillatt. Deltakerne ble fulgt i 12 uker før det ble gjort nye målinger.

Når resultatene ble sammenlignet med er kontrollgruppe fra tidligere studier på vektnedgang å faste, kom forskerne fram til at tidsbegrensede måltider førte til at deltakerne inntok færre kalorier, gikk ned i vekt og hadde forbedringer i blodtrykket. I gjennomsnitt inntok deltakerne 350 kcal mindre i løpet av dagen, reduserte kroppsvekten med 3%, og reduserte det systoliske blodtrykket med omlag 7 mmHG. Alle resterende målinger som kroppsfett, insulinresistanse og kolesterol, var likt med kontrollgruppen.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

 

Dette betyr det for deg

Den viktigste lærdommen fra denne studien er at du ikke MÅ telle kalorier for å kunne oppleve vektnedgang, og det er heller ikke nødvendig å kutte enkelte matvarer 100%. Selv om dette er den første studien som ser på 18:6 dietten (navnet har den fått for det 16 timer lange fastevinduet og den 8 timer åpne spiseperioden), samsvarer resultatene godt med andre studier som er gjennomført på periodisk faste. Det positive med periodisk faste som 18:6 dietten er at den er enklere for folk å gjennomføre, og det er større sannsynlighet for at man vil opprettholde spisemønsteret over tid.

Det viktigste når du skal velge en diett er uansett å finne en diett som passer deg og som fungerer for kroppen din. Enkelte dietter er mer effektive enn andre, men den mest effektive dietten er den du klarer å leve godt med i det lange løp og som du kan integrere så godt i livet at du kan kalle den et spisemønster istedenfor en diett.

Les også: Periodisk faste kan gi større fettforbrenning og økt utholdenhet!

 

Kilde
Daily fasting works for weight loss, finds report on 16:8 diet. Sciencedaily.com

Kommentarer