stress vektøkning
166
0

Er du kvinne, har familie og barn, og i tillegg en stressende arbeidshverdag? Da er du i målgruppen for større risiko for vektøkning.

Stor belastning på jobb ser ut til å spille en betydelig rolle i kvinners vektøkning, men har derimot ingen påvirkning på menns vekt.

 

Kvinner påvirkes, men ikke menn

En gruppe forskere ved Universitet i Stockholm publiserte nylig en rapport i tidsskriftet Archives of Occupational and Environmental Health. Undersøkelsen var basert på en stor populasjon undersøkelse i Sverige som inkluderte 3872 deltakere. Kvinnene og mennene i studien ble undersøkt på tre områder over en 20-års periode. Det ble tatt høyde for variabler som kroppsvekt, arbeidskrav og kontroll over arbeidssituasjonen. De ble fulgt enten fra aldersspennet 30-50 eller fra 40-60.

For å estimere graden av arbeidskrav ble deltakerne bedt om å beskrive arbeidstempo, psykisk press, om det var nok tid til å utføre arbeidsoppgavene og hvor ofte kravene som ble satt var motstridende.

Spørsmålet om kontroll på jobben dekket området som:

  • Hvor ofte de lærte noe nytt.
  • Om jobben krevde oppfinnsomhet eller avanserte kunnskaper.
  • Og om deltakerne personlig kunne være med på å påvirke hvordan arbeidet skulle gjennomføres.
stress vektøkning
Høye krav og mange arbeidsoppgaver ser ut til å kunne fremme vektøkning i større grad for kvinner enn hos menn.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

 

Hva resultatene viste

Resultatene fra studien viste at deltakerne med liten grad av kontroll på arbeidet, oftere la på seg vekt. En vektøkning ble her definert som 10% eller mer av kroppsvekt. Dette gjaldt begge kjønn.

På den annen side gjaldt resultatet av langtids eksponering for store arbeidsmengder og vektøkning, kun kvinner. Blant litt over halvparten av kvinnene som oppgav at de var eksponert for høye arbeidskrav, økte vekten over 20-års perioden. Vektøkningen var litt over 20% høyere enn for kvinnene som ikke opplevde høye arbeidskrav.

Teorien til forskerne er at kvinnene som ble “utsatt” for høye arbeidskrav på jobb, ikke hadde like mye tid til å trene som kvinnene med lavere krav. Dette henger sammen med at kvinner tradisjonelt sett har hatt størsteparten av arbeidsoppgaver også i hjemmet.

Kanskje noe overraskende, ser ikke graden av utdanning til å ha noen betydning for utfallet av undersøkelsen. Det hadde heller ikke kosthold eller andre livsstils faktorer. Likevel, informasjonen om kostholdet kom fra deltakerne selv, og det vil alltid være en risiko for feilrapportering.

Dersom du vet med deg selv at du har store arbeidsoppgaver og det stilles høye krav på jobb, bør du vurdere om det kan være lurt å si fra om at tempoet må ned. Stress er i ferd med å bli et stort problem for folkehelsen, og det samme er overvekt. At disse to henger tett sammen er derfor ikke overraskende.

 

Kilde
Women gain weight when job demands are high. Sciencedaily.com

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer