667
0

Stikk i strid med den vante oppfatning om at evolusjonen har gjort menn både sprekere og sterkere enn kvinner, viser det seg at kvinner slett ikke er mindre sprek enn sin seksuelle motpart.

En ny amerikansk forskningsrapport tyder på at at kvinner evner å ta opp/ekstrahere oksygen fra blodet i et mye høyere tempo enn menn. Evnen til å ta opp oksygen i et høyt tempo er helt avgjørende for å prestere på et høyt nivå i aerobiske idretter. Hvis musklene ikke får tilført nok oksygen, blir de tvunget til å lage energi via en ”omvei”. Denne omveien fører til opphopning av laktat, det vi kaller melkesyre. Resultatet blir et surt miljø i cellene og muskulaturen vil føles stiv.

 

Konkurransespesifikke forskjeller mellom kjønnene

Innen de fleste konkurranseidretter har kvinner måtte se seg fornøyd med kortere distanser og lettere vekter enn menn. I flere idretter er det fornuftig, men kanskje har man undervurdert kvinnenes kapasitet. Er ikke for eksempel 5 km langrenn for kort? Og hvorfor skal ikke kvinnene få gå 50 km langrenn slik som herrene dersom de selv ønsker det? Til nå har den vanlige oppfatningen vært at menn har en høyere evne til å absorbere oksygen fra blodet enn kvinner, og dette har gjenspeilet seg i hvordan vi har lagt opp treningen og konkurranser for begge kjønn.

 

Snur om på pensumlitteraturen

Denne undersøkelsen viser nå det motsatte, og er den første til å ryste ved litteraturen på dette området. I undersøkelsen deltok 18 unge menn og kvinner av samme alder og vekt ved å løpe på tredemølle. Det ble samlet inn informasjon om oksygenopptaket og muskelens evne til å utnytte oksygenet i blodet, og dette ble senere sammenlignet. I samtlige tester utkonkurrerte kvinnene mennene med om lag 30 % raskere oksygenopptak.

I realiteten betyr dette at kvinner har overlegent bedre utviklet aerobisk kapasitet. Ved å oppta oksygenet raskere, vil risikoen for å akkumulere melkesyre reduseres, og intensiteten kan opprettholdes lengre.

 

Krever mer forskning

Undersøkelsen har ikke tatt for seg nøyaktig hva dette skyldes, men det er i hvert fall overraskende resultater, og kan bidra til å endre hvordan vi ser på treningen for kvinner kontra menn. Ytterligere forskning er nødvendig før man kan trekke konklusjoner om hva årsaken er til kvinnenes noe ukjente fordel.

 

Kilde

Women are naturally more fit than men, study shows (2017). ScienceDaily

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer