519
0

Hva er sannsynligheten for at du i løpet av de siste måneden har stått på badevekten en´ eller flere ganger? Rimelig stor… Nå har forskere kommet fram til at kroppen har sin egen innebygde vekt. 

Forskere ved Sahlgrenska Academy ved Universitet i Gøteborg, har funnet bevis for at kroppen har innebygd et indre system for vektregulering. Dette systemet opererer på samme måte som en avansert baderomsvekt og registrerer kroppsvekt og andelen kroppsfett. Denne oppdagelsen kan gjøre det lettere å forstå årsakene til overvekt, og ikke minst hvordan overvekt i framtiden kan behandles.

Enkelt forklart så har forskergruppen oppdaget et helt nytt system som regulerer fettmassen, og håpet er at dette kan bidra til å forstå hvordan overvekt kan behandles mer effektivt, og hva som gjør at enkelte mennesker er mer utsatt for overvekt enn andre. Gruppen gjorde funn som tyder på at kroppen har en indre ”badevekt” som plasserer seg i underkroppen. Dersom kroppsvekten skulle øke, sendes et signal til hjernen om at matinntaket bør reduseres slik at vekten holdes konstant.

 

Undersøkelsen og funn

Forsøket ble utført på overvektige rotter som ble gjort kunstig tyngre ved å legge på de ekstra vekter. Rottene mistet vekt tilsvarende nesten hele vekten fra de ekstra vektene. Den ekstra vekten som ble tilført kunstig bidro til at mengden kroppsfett ble redusert, og blodsukkernivået ble mer stabilt. Dette funnet er det første som er gjort på området siden oppdagelsen av hormonet leptin (et hormon som produseres i fettvevet og som deltar i reguleringen av kroppsvekt) for 23 år siden. Den gang trodde man at leptin alene kunne regulere mengden kroppsfett og dermed redusere risikoen for overvekt, men det stemte ikke.

Den nye kunnskapen kan bidra til å finne nye metoder for å redusere forekomsten av overvekt.

Mekanismen som forskerne nå har funnet, ser ut til å regulere kroppsfettet uavhengig av leptin, men det ser ut til at leptin kombinert med aktiveringen av den interne vektreguleringen, sammen kan utgjøre en effektiv behandling mot overvekt. I den senere tid har det blant annet blitt gjort studier som tyder på at det å sitte kan føre til større risiko for overvekt. Dette skyldes at den indre ”badevekten” gir et unøyaktig mål på vektreguleringen når kroppen sitter og blir støttet av stolen. Istedenfor å registrere den nøyaktige vekten som kroppen og beina trenger å bære når kroppen er oppreist, vil kroppen lures av at stolen bærer noe av vekten, og anslaget blir derfor altfor lavt. Dette fører igjen til at vi ikke får signalene om at vi bør slutte å spise, og vi inntar derfor mer enn vi bør.

Les også: Så enkelt blir du kvitt de ekstra kiloene!

 

Kilder
ScienceDaily (2017). The body´s own bathroom scales: New understanding of obesity. ScienceDaily

DEL

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer