1098
0

Hvilepuls brukes ofte som et mål på kondisjon. Jo lavere hvilepuls, desto bedre form. Nyere forskning viser at hvilepuls også ser ut til å si noe om hvor gammel du kommer til å bli.

 

Hva er hvilepuls?

Hvilepuls er den pulsen, eller frekvensen, hjertet slår med når vi er fullstendig i ro. Siden hvilepulsen ikke er statisk vil den variere gjennom livet ettersom vi blir eldre, når treningstilstanden endres, vekten forandrer seg, etc.. Hvilepulsen kan også endre fra dag til dag, og er for eksempel høyere i timene etter at vi har trent eller spist. Når man skal måle hvilepuls bør det gjøres på morgenen mens man fremdeles ligger i sengen. Da er kroppen avslappet etter flere timers søvn, og det brukes ikke mye energi for å fordøye frokost eller andre måltider.

Hvilepulsen ligger for en gjennomsnittlig person i området 60-80 slag i minuttet, men det er veldig variabelt ut fra livsstil og fysisk aktivitet. I motsetning til makspuls som ikke kan endres ved trening, men som i større grad utelukkende påvirkes av alder, vil en høy hvilepuls kunne trenes ned til en lavere hvilepuls. Godt trente personer og toppidrettsutøvere innen utholdenhetsidretter som langrenn, sykling og svømming, ligger ofte på 35-45 slag i minuttet.

 

Studie på hvilepuls

Forskere ved Harvard Medical School har gjennom en 28 år lang undersøkelse kommet fram til at en økning i hvilepuls gir større risiko for tidligere død.

I studien inngikk over 15 000 deltakere der det ble foretatt målinger ved gjentatte legebesøk. I gjennomsnitt ble målingene gjort med tre års mellomrom, og resultatene viser at en økning i hvilepuls med fem slag, øker risikoen for tidlig død uavhengig av årsak med 12%, hjertesvikt med 13%, hjertestans med 9%, slag med 6%, kreft med 8% og død som følge av en hjertesykdom med 13%. En reduksjon i hvilepuls ble linket til redusert risiko for tidlig død.

 

Høyere hvilepuls gir større risiko for tidlig død

Hvilepulsen er en svært god indikator på generell helse og kondisjon. Når formen blir svekket, vil pulsen være høyere både under hvile og i aktivitet. Forklaringen på dette er noe delt, men for det første er det tydelig at hvilepuls er en direkte indikator på den fysiske helsen, og den gjenspeiler kondisjonsnivået uten forsinkelse.

Rent fysiologisk vil en økning i hjertefrekvens føre til at hjertet krever mer oksygen og i verste fall ischemia, en tilstand der hjertet ikke får nok tilførsel av oksygen og dermed oppstår hjerteattakk.

Studien viste at en økning i hvilepuls gav større risiko for å dø av kreft. Dette var vanskeligere for forskerne å forklare, men de peker på at en endring i hvilepuls øker aktiveringen av det sympatiske nervesystemet, som blant annet styrer ”fight- og flight”-responsen i kroppen som igjen er styrt av hormoner. Dette har blitt direkte koblet til utviklingen av bestemte sykdommer, blant annet kreft. Det er også mulig at personer med kreft av naturlige årsaker som høyere metabolisme (økning i stoffskifte), fører til høyere puls, som igjen øker risikoen for tidligere død.

 

Hva betyr en endring i hvilepuls for deg?

Resultatet fra studien viser at en økning i hvilepuls på fem slag (i gjennomsnitt), selv om det er innenfor normalområdet 60-80 slag/min, øker risikoen for tidligere død. Du bør derfor være bevisst på enhver økning i hvilepuls selv om du er godt innenfor gjennomsnittet.

I dag er det svært vanlig å bruke aktivitetsmålere og klokker med innebygd pulsmåler, og dette er en lettvint og god måte for å måle hvilepuls over tid. Dersom du ikke har en pulsmåler, kan du enkelt måle pulsen din selv.

Det beste tidspunktet for å måle hvilepuls er på morgenen før man har stått opp av sengen. Men en aktivitetsmåler/pulsklokke, går dette lett som en lek.

 

Slik måler du hvilepuls

Sørg for at du er helt avslappet og ikke har trent eller spist på minst et par timer. Det beste er å måle hvilepuls om morgenen mens du fremdeles ligger i senga. Plasser pekefinger og langfinger på venstre side av halsen. Her kjenner du tydelig pulsslagene ettersom hovedpulsåren ligger tett under huden. Når du finner pulsen, tell antallet pulsslag i 15 sekunder, og deretter multipliserer du dette med 4 for å finne antall pulsslag per minutt.

 

Hva er normal hvilepuls?

Vi har nevnt at gjennomsnittet ligger mellom 60-80 slag per minutt. Hvilepulsen er så individuell at selv et tvillingpar med identisk vekt og aktivitetsnivå vil kunne ha ulik hvilepuls. Noe av det viktigste med denne studien er at den får fram viktigheten av å måle hvilepuls over tid. En endring i hjerterytme, for eksempel at den plutselig faller langt lavere enn normalt, eller begynner å slå svært raskt, kan indikere at noe ikke er som det skal og at du bør komme deg til lege. Er du vant til å trene og kjenner kroppen din så godt at du vet hva pulsen din bør ligge på, skal du ta en eventuell endring, både senkning og økning, som et signal på at noe kan være galt. Det beste tipset er derfor å jevnlig følge med på hvilepulsen og å føre en logg på utviklingen over tid.

 

Kilder
Shifter, Emily. (2018). Your Resting Heart Rate Can Predict Your Chances Of Dying Young. Mensfitness.com

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer