gjennomsnittlig levetid
227
0

Tallene lyver ikke: Kvinner lenger lengre enn menn. Kanskje er det ikke så dumt å være litt mer “forsiktig” og oppmerksom på egen kropp?

I gjennomsnitt lever amerikanske menn til de er 76 år, mens kvinnen lever til hun er 81 år. Og selv om begge kjønn lever til de er godt opp i årene, så er kvinnenes “ekstra” leveår preget av å være sunne og gode år.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en indeks (HALE index) som anslår hvor mange år en mann eller kvinne kan leve uten en alvorlig sykdom eller skade. I følge HALE vil en amerikansk mann kunne forvente 67 “friske” år, mens kvinnene kan vente seg 70 år med god helse.

 

Ingen nyhet, men ulike forklaringer

At kvinner lever lengre enn menn er ingenting nytt. Til og med evolusjonen har forsøkt å gjøre noe med dette fra naturens side, og det fødes derfor litt flere gutter enn jenter for å forsøke og jevne ut forskjellen.

Men hvorfor er det slik at kvinner lever lengre enn menn? Det finnes et par ulike teorier- noen forklart med biologi, andre med oppførsel.

Menn har lettere for å røyke, drikke store mengder alkohol og å være overvektige. Menn er også senere ute med å oppsøke lege dersom de føler seg syke, og mister dermed også muligheten til å kunne oppdage en eventuell sykdom på et tidlig stadium. I tillegg er også menn mer tilbøyelig til å avbryte medisinering/behandling for en sykdom. På toppen av dette, så har mannfolka større risiko for å delta i livsfarlige hendelser som slagsmål, gjeng oppgjør og skyteepisoder.

menn tidlig død
Kanskje kan mennenes testosteronnivå være noe av forklaringen til at de i snitt dør tidligere enn kvinner. Menn er i hvert fall tilbøyelige til å ta flere og større risikofylte sjanser.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

Testosteron gir økt risiko og lavere immunforsvar

En annen teori går ut på at mennenes tidligere død kan skyldes biologiske årsaker, som de naturlige høye verdiene av testosteron. Testosteron er det mannlige kjønnshormonet og er ansvarlig for alt fra kjønnsdrift til muskelvekst, men det kan også føre til økt nivå av aggresjon og risiko. Flere eksperter mener at testosteron kan være medvirkende til at mennene tar flere risikofylte sjanser og oppdrag enn det kvinner gjør, og at det kan forklare noe av den lavere gjennomsnittsalderen.

Det har også blitt gjort studier som tyder på at testosteron har en direkte virkning på å redusere immunforsvaret og at det kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. I 2012 ble det gjennomført en studie der forskerne undersøkte dødsårsaken til 81 koreanske evnukker (menn som var kastrert som barn), og som derfor hadde stoppet å produsere testosteron. De fant at evnukkene i snitt levde 14 til 19 år lengre enn ikke-kastrerte menn som delte den samme sosioøkonomiske statusen.

Til tross for at den siste teorien om at testosteron kan redusere immunforsvaret ikke er 100% bevist, så ser det ut til at testosteron kan blokkere frigjøringen av forsvarsceller i immunforsvaret som ellers skulle ha tatt opp kampen mot skadelige bakterier i kroppen. På den annen side finnes det studier som viser at lave nivåer av testosteron er knyttet til hjerte sykdommer og dårlig helse hos menn, så sammenhengen mellom testosteron og helse er komplisert.

kvinner lever lengre enn menn
I evolusjonært perspektiv er det kvinnen som har måtte oppdra og passe på barnet. Kvinnens kropp har gjennomgått en tøff prosess med svangerskap og fødsel, og har måtte bygd seg opp til å tåle mer.

Østrogen kan være livsforlengende

Det trenger ikke nødvendigvis å være mennenes testosteron som er skyld i tidligere i død, men tvert i mot kvinnenes kjønnshormon -østrogen, som sørger for at damene får flere leveår. Østrogen har vist seg å være  beskyttende og å ha en rolle tilsvarende antioksidanter. En 2013-studie publisert i tidsskriftet International Journal of Endocrinology fant bevis for at østrogen kan motvirke den typen DNA skader som fører til sykdom. Den samme studien fant også beviser for at østrogen kan bidra til å opprettholde god helse og normal celxefunksjon.

Men hvorfor har evolusjonen “favorisert” kvinnene og ikke mennene?

Alt er spekulativt, men det kan skyldes kvinnenes historiske rolle som barneoppdrager/barnepasser. Umiddelbart etter at barnet er født, er mennene “fri” til å stikke av, mens barnet er helt avhengig av morens sterke og friske kropp. En kvinnes kropp må gå gjennom en voldsom prøvelse gjennom svangerskapet og fødselen, samtidig som den må slå tilbake etter selve fødselen. Og selv etter at fødselen er over, er kvinnen ansvarlig for å mate barnet gjennom amming, mens mannen kropp ikke utsettes for noe.

Dette kan altså være noe av forklaringen på at kvinner i dag lever lengre enn menn, for selv om dagens samfunn heldigvis har endret seg når det kommer til kjønnsfordeling, så er det ikke like lett å snu den evolusjonære utviklingen.

 

Kilde
Time.com

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer