trening i arbeidstiden
169
0

Hender det at du bruker lunsjpausen på jobben til annet enn å synke ned i en god stol med matpakken og enn kopp kaffe? Les hvorfor du bør revurdere hvordan du utbytter lunsjpausen!

Til tross for at det finnes mange ulike arbeidstider så jobber de alle fleste av oss fra 8-16. Er sted mellom kl. 11 og kl. 13 spiser de fleste lunsj i en kantine, et spiserom eller annet tilrettelagt område. Noen ytterst få velger å utnytte den korte pausen til å trene og spiser heller maten samtidig som de jobber videre. Hvem er du av disse?

 

Lunsj-trening er undervurdert

Det har blitt gjort mange studier på effekten av morgenttrening og kveldstrening, men få studier har sett på effekten av å trene midt på dagen, det tidspunktet da kroppen egentlig skal være mest påskrudd. En forskergruppe bestemte seg derfor for å undersøke sammenhengen mellom hvordan nevrofysiologiske forandringer som følge av fysisk aktivitet gjennom arbeidsdagen påvirket den kognitive prestasjonen.

Deltakerne i studien bestod av 50 friske menn og kvinner som alle ble bedt om å tilbringe 2 timer med vanlig arbeid før de møtte opp på laboratoriet. Så snart de kom til laboratoriet ble de inndelt i 5 ulike grupper.

  • Den første gruppen ble satt til å sykle på ergometersykkel i 20 minutter på 70% av makspuls.
  • Den andre gruppen gjennomførte en bokseøkt der økta var lagt opp som HIIT trening. Økta var som følger: lett oppvarming før en 3 minutters arbeidsperiode på maksimal innsats, bestående av 1,5 minutter med raske små steg og hopp rundt boksebagen samtidig som deltakerne slo løs på den, samt 30 sekunders perioder der de sto i ro og slo upper cuts. I tillegg gjenførte de en nedvarming.
  • Den tredje gruppen skulle etterligne en helt vanlig lunsj en normal arbeidsdag. Her kunne deltakerne gjøre din de selv ville i 20 minutter.
  • Den fjerde gruppen ble satt til å hvile mens de fikk nyte 20 minutter i en massasje stol.
  • Den femte og siste gruppen hadde ingen pause i det hele tatt.
En kort treningsøkt midt på dagen gjør underverker BÅDE for helsen og for arbeids prestasjonen din på jobb.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

 

Humør-måleren

Alle deltakerne måtte gjennom en serie med kognitive tester som blant annet målte oppmerksomhet, mental aritmetikk (tallforståelse) og romfølelse. Påvirkningsgraden ble målt med et såkalt “Mood Meter” som bestod av 32 adjektiver vist på en stor skjerm i tilfeldig rekkefølge. Deltakerne ble bedt om å uttrykke hvor godt hvert adjektiv representerte deres fysiske- og mentale tilstand på en skala fra 0 to 5, der 0 representerte “ingen grad”, og 5 representerte “fullstendig”.

Mood Meteret målte opplevd fysisk tilstand (PEPS – perceived physical state), psykologisk belastning (PSYCHO – psychological strain) og motivasjon (MOT – motivation state). Til slutt ble alle deltakernes hjerner skannet ved hjelp av elektroencefalografi (EEG). Samtlige deltakere ble undersøkt både før og etter testene.

Forskerne hadde en teori om at en moderat treningsøkt midt på dagen ville øke den kognitive prestasjonsevnen, samt redusere aktiviteten i den frontale hjernebarken som indikerer kortikal avslapping. Frontallappen kontrollerer blant annet planlegging, følelser, personlighet, snakking og bevegelser.

trening på arbeidsplassen
Tid for lunsjpause! Eller… Hva med en kort treningsøkt? Boksing er effektivt og virkningsfullt og krever lite utstyr!

Resultatene

Resultatene fra studien viser at bokseøkten hadde størst påvirkning på kognitiv prestasjonsevne, opplevd fysiologisk tilstand og økt pre-frontal alpha-2-aktivitet. Alpha-2 er en markør for kortikal avslapping.

Deltakerne som syklet ergometersykkel viste også økt aktivitet i pre-frontal alpha-2-aktivitet. Kun gruppen som hadde en “vanlig” lunsjpause viste en bedring i humøret, men ingen tegn til økt kognitiv prestasjon eller forandring i kortikal aktivitet.

Resultatene i studien er interessante av flere årsaker. For det første var det spennende å se hvordan boksing påvirker kroppen, de aller fleste studier tar nemlig kun for seg gåing, løping eller sykling. Boksing er en aktivitet som øker i omfang og det er lett å gjennomføre en rask bokseøkt uten at det krever utstyr eller mye plass.

For det andre er det positivt å se at en kort og effektiv treningsøkt midt på dagen kan ha stor effekt både for helsen, psyken og ikke minst arbeids prestasjonen. Det er mye fokus på morgenttrening og kveldstrening, og med stadig mer travle hverdager, er det å utnytte lunsjpausen et supert alternativ for å holde seg i form, hodet klart og arbeidskapasiteten høy.

Et klart argument for trening i arbeidstiden!

 

Kilde
O’Brien, Catherine. A midday cardio session may make you a better worker. Foreverfitscience.com

DEL

Advertisement

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer