trening for mental helse
281
0

Lei av å trene? Før du bestemmer deg for å legge bort treningen bør du lese dette!

Vi er godt kjent med alle de positive helsefordelene vi får av å trene. Større, sterkere, raskere og sunnere. Trening forebygger risikoen for en rekke sykdommer og bidrar til at vi holder oss friske lengre. Det har blitt gjort mye forskning på de direkte virkningene vi får av å trene, og vi vet godt at fintessnivået vil synke når vi slutter. Men, ny forskning viser en tydelig sammenheng mellom det å slutte og trene, og depresjon.

 

Å slutte og trene er skadelig både fysisk og psykisk

I en fersk studie deltok 152 voksne som sluttet å trene etter at de hadde trent jevnlig i minst 30 minutter, tre dager i uken i tre måneder eller mer. I enkelte tilfeller var det tydelig at opphøringen av treningen førte til en betydelig økning i depressive symptomer, og det allerede etter tre dager! Ander studier viser at depressive symptomer øker etter først en til to uker, noe som likevel er relativt raskt etter ta man har sluttet å trene.

En av de virkelig interessante funnene, er at de depressive symptomene som oppstår når treningen opphører, er uten de typiske biologiske faktorene som vanligvis er involvert ved depresjon. Dette tyder på at det er en annen type effekt enn det man er vant til se, og det er gir treningen en enda viktigere verdi. Studien inkluderer ikke nok individer til å trekke noen endelig konklusjon, men alt tyder i retning resultatene som nå er presentert.

Les også: Nøkkelen til god helse: 30 minutter lett aktivitet hver dag!

30 minutter om dagen trening

Liker du innlegget?
Følg oss på Facebook.

 

Dette betyr det

Der flere studier tidligere har fått bekreftet at regelmessig fysisk aktivitet kan redusere eller mot motvirke depresjon, har ingen sett på det motsatte forholdet- altså hvordan det “å stoppe og trene” påvirker psyken. Denne siste studien gjør nettopp det, og den viser en tydelig sammenheng.

Så uten å trekke en endelig konklusjon med klare bevis, kan vi si at regelmessig trening og en aktiv livsstil har en stor positiv innvirkning på den mentale helsen, og at det kan virke negativt dersom man opphører treningen/aktiviteten.

Les også: Kan trening virkelig holde kroppen ung?

trening holder kroppen ung

 

Kilde
Preidt, Robert. (2018). Abandoning your workouts may bring on the blues. Webmd.com

DEL

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer