legg press
637
0

Vi har vært inne på at det er enklere å løfte mer i apparater enn med frivekter. For noen handler vekttrening utelukkende om å slå rekorder og å sette nye mål. Målene vil så klart nås raskere ved bruk av apparater, men på et tidspunkt vil du antageligvis stagnere og til og med kanskje oppleve tilbakegang.

Del 1 av denne artikkelen finner du her: Del 1: Frivekter vs. apparater? Hva er best?

 

Nytte i daglivet

Til tider har det vært mye fokus på hva man bør trene for å bli størst mulig, og desto mindre fokus på funksjonell trening. Funksjonell trening er definert som hensiktsmessig trening som har fokus på øvelser som gjør deg sterkere og i bedre stand til å utføre hverdagslige gjøremål og aktiviteter. Funksjonell trening har fokus på samspillet mellom musklene i kroppen, og utfordrer kjernemuskulatur, stabilitet, balanse og bevegelighet. Å trene styrke reduserer i tillegg risikoen for en rekke sykdommer, senker aldringsprosessen og bidrar til generelt bedre helse.

Lurer du på hvilke idretter som bidrar gir deg flest leveår?
Det kan du lese om her: 
Disse treningsformene forlenger livet

 

Funksjonell styrketrening

De færreste idrettsøvelser og fysiske anstrengelser utføres i sittende posisjon (det er unntak som roing, seiling, etc.). På bakgrunn av dette er det naturlig at en funksjonell øvelse bør utføres i stående stilling og aller helst inkludere bevegelser av flere ledd samtidig. Øvelser som kan sies å være skadeforebyggende vil også være funksjonell. To helt ulike eksempler som begge er funksjonelle øvelser, er planken og knebøy.
Hvis vi ser på muskelgruppene som blir belastet under øvelsen, så kan man rangere øvelser etter hvor funksjonelle de er. I eksempelet vårt med Smith maskin vs. frivekter er øvelsen med frivekter helt klart den mest funksjonelle. Knebøy med frivekter krever at den utføres i stående stilling, den stiller krav til balanse og stabiliseringsevne, og ikke minst at utøveren i stor grad aktiverer kjernemuskulaturen.

Knebøy utført med frivekter vs. i Smith maskin.
Knebøy utført med frivekter vs. i Smith maskin.

Utført i Smith maskin er øvelsen fremdeles funksjonell ettersom den er skadeforebyggende, men den rangeres lavere enn førstnevnte. Bevegelsen utføres i stående stilling, men bevegelsesbanen er relativt låst og maskinen sørger for stabilitet og mindre trening av balanse. Knebøy kan også utføres som beinpress hvor man ligger/sitter og presser et vektsett oppover langs en skinne. Til tross for at øvelsen belaster store deler av lårene og gluteusmuskulaturen, så er den langt i fra like funksjonell som de to andre øvelsene. Beinpress stiller ingen krav til stabilitet og balanse, og bevegelsen er fullstendig låst.

 

Øvelsene som er best for dagliglivet

Trening med frivekter der det mest effektive og nyttige når vi ser på kroppen som helhet. Musklene som belastes utfordres i større grad i en bevegelsesbane som er overførbart til dagliglivet. Tenk hvor mange ganger i løpet av en dag du reiser deg opp og ned fra en stol? Eller hvor ofte du løfter noe fra bakkenivå, eller løfter noe over hodet? Knebøy, utfall og skulderpress er øvelser som styrker sentrale muskelgrupper som vi i stor grad bruker i hverdagen. I eksempelet med knebøy vil en´ person som har trent regelmessig knebøy med frivekter, fått trent opp støttemuskulatur, kjernemuskulatur og balanseevnen i langt større grad enn om personen hadde brukt utelukkende Smith maskin eller benpress. Risikoen for å løfte feil, miste balansen på grunn av tyngden, eller pådra omkringliggende muskler en belastningsskade, reduseres betraktelig i forhold til om han/hun utelukkende trente benpress.

 

Ujevn muskelstyrke

Mange har en arm eller fot som er sterkere enn den andre. En dominant arm eller fot. Ved trening i apparat vil kraften fra den dominante armen/foten kunne kompensere for det svakeste leddet, og ujevnheten i styrke lar seg vanskelig utligne. Styrkeforskjeller lar seg mye lettere utlignes dersom man trener alternative øvelser med frivekter. Om du har et dominant høyreben så kan du trene ett bens knebøy. Det samme gjelder for armene. Enarms bicepscurl, enarms roing, osv..

Kom i form raskt - 30 min treningsøkt
Ved hjelp av manualer kan ujevn muskelstyrke lett jevnes ut

 

Skaderisiko

Vi har vært inne på det før, men nevner det igjen kort til slutt. Skaderisikoen i et apparat er nærmest null. Den eneste måten du kan klare å skade deg på i en maskin er at du løfter altfor tunge vekter og pådrar deg en belastningsskade.Med frivekter er risikoen større ettersom du kan miste stang og vekter over kroppen. Apparattrening krever ikke annet enn deg selv, ingen til å passe på. Skal du utføre tunge løft med frivekter, og særlig øvelser som benkpress, knebøy og andre øvelser hvor stangen er over hodet/kropp, så bør ikke dette gjøres uten at det er andre til stede.

 

Konklusjon

Kort og godt, og det sier seg selv. Både frivekter og apparater kan være nyttige, men hva som bør velges kommer an på hvilken situasjon du er i og i hvilken tilstand du er. Frivekter trener i større grad omkringliggende muskulatur og gir deg således en større treningsbelastning og utfordring. Apparater er lettere å betjene og er en enklere vei til å øke styrke raskt. En kombinasjon av disse treningsformene er vel å foretrekke. Det viktigste er at du sørger for å stimulere flere muskelgrupper og ikke glemmer støtte- og kjernemuskulatur.

 

Kilder

Nese, Espen (2009): Funksjonell styrketrening
< http://www.treningsforum.no/php/art.php?id=913>

Norum, Martin (2011): Apparater Vs. frivekter
< http://www.treningsforum.no/php/art.php?id=1602>

Ebbesvik, Hilde Anette (2016): Bør en trene med vekter eller apparater? Vi sjekket
< https://www.byas.no/trening/i/QemjV/Bor-en-trene-med-vekter-eller-apparater-Vi-sjekket>

 

 

DEL

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer