el-sykkel helseeffekt
489
0

Antallet el-syklerl som selges i Norge og resten av den vestlige verden har på få år skutt i været. Men hvor bra er det for helsen vår at flere og flere tråkker rundt på en sykkel med motor?

Hvert år arrangerer Bedriftsidretten i Norge “Sykle til jobben” aksjonen. Målet er å inspirere flere til å bruke sykkelen til jobb og på samme tid oppnå positive helsefordeler. I Sveits finnes det en tisvarende kampanje, “Bike to Work campaign”, og selv om man skulle tro at sveitserne hentet inspirasjonen fra fjellfolket i nord, så har de faktisk arrangert sykkelaksjonen i ti år allerede. I år deltok nesten 65 000 syklister!

 

El-sykkel gir god helseeffekt!

Mye er sagt og skrevet om bruken av el-sykkel. Motstanderne hevder at det ikke gir betydelig treningseffekt og at el-sykkel er for late mennesker. Tilhengerne svarer med at el-sykkelen inspirerer de til å sykle mer, til å la bilen stå til fordel for sykkelen, og at sykkelen effektiviserer hverdagens gjøremål. Nå ser det ut til at sistnevnte gruppe får enda mer kjøtt på beinet til sine argumenter. En forskergruppe ved Department for Sport, Exercise and Health på Universitetet i Basel, undersøkte treningseffekten ved bruk av el-sykkel kontra vanlig sykkel.

I studien deltok 30 frivillige som alle ble regnet som utrente og overvektige (BMI på 28-29). I forberedelsene til undersøkelsen ble deltakernes helsestatus nøye kartlagt, og oksygenopptaket (VO2-maks) ble målt som en indikator på kondisjonsnivået. Deltakerne syklet en distanse på minimum seks kilometer minst seks dager i uken. Mens den ene halvdelen syklet på en vanlig sykkel, benyttet den andre halvdelen el-sykkel. Det ble ikke gitt noen kriterier for hvor raskt eller intensivt deltakerne skulle sykle. Et tilfeldig utvalg av deltakerne i de to gruppene ble tildelt pulsklokke.

el-sykkel helseeffekt
En el-sykkel kan være et effektivt hjelpemiddel i hverdagen for å få logistikken til å gå opp. Mange kjenner seg nok igjen i situasjonen over.

LIKER DU ARTIKKELEN?
LIK OSS PÅ FACEBOOK FOR MER.

En måned sykling gir resultater

Man skulle kanskje tro at det kreves langvarig arbeid for å se resultater i helsegevinsten ved forsøk som dette, men allerede etter en måned ble deltakerne undersøkt på nytt, og det viste seg at begge gruppene hadde økt kondisjonsnivået sitt og forbedret helsetilstanden. Pulsklokkene viste også at hjerte jobbet mer effektivt etter fire uker med sykling, uavhengig om det ble benyttet tradisjonell sykkel eller el-sykkel. Dersom den samme forbedringen i kondisjonsnivå er gjeldende for personer som fortsetter å sykle ut over en periode på fire uker, så vil risikoen for hjerte- og karsykdommer reduserer betraktelig.

 

El-syklister tråkker hardere og gir gass!

Videre avslørte studien at el-syklistene syklet raskere og tilbakela flere høydemeter enn de med vanlig sykkel. Dette er gode signaler om at el-sykler kan bidra til økt motivasjon for folk som er “skeptiske” til å bruke vanlig sykkel, og det kan være et effektivt hjelpemiddel i kampen mot overvekt, for eldre som ønsker å holde formen ved like, eller som et verktøy i hverdagen for folk flest. De som benytter el-sykkel i hverdagen oppnår positive helsegevinster som redusert blodtrykk, høyere fettforbrenning, bedre mentalhelse og økt kondisjonsnivå.

Har du med andre ord vært skeptisk til el-sykkel tidligere, så er det på tide at du legger igjen tvilen og godtar at det er et godt verktøy på veien mot bedre helse!

 

Kilde
Four weeks of riding an e-bike promotes fitness and health. Sciencedaily.com

DEL

Annonse

Torbjørn har en treningsbakgrunn han gjerne skulle vært foruten, men som han nå bruker for å motivere andre til å trene smartere og bedre. Etter 15 år som sterkt treningsavhengig, vet han hvordan det kjennes å miste kontrollen over treningen. Kombinert med en bakgrunn fra idrett- og biologistudier, samt PT-utdanning og sertifisering fra Precision Nutrition, så har han i dag en solid base for å uttale seg om trening og ernæring.
Kommentarer